Mat.przetargowe - KRZYWOUSTEGO rob bud

Ogłoszenie o zamówieniu: 2022/BZP 00012693/01 z dnia 11/01/2022

Identyfikator miniportal: fe31428e-0ef6-45a7-918e-3885426a2024

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SWZ z zal 1-5-6-7-8-9-10 Krzywoustego rob bud

PRO EXCEL Krzywoustego (UWAGA: PRO w wersji excel jako wiążący podlega wycenie i złożeniu w ramach oferty)

Zal_2-3-4

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjasnienie 1 Krzywoustego rob bud_publ 20-01-2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjasnienia 2 Krzywoustego rob bud_25-01-2022

przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i_25-01-2022 (UWAGA: zaktualizowany PRO w wersji excel jako wiążący podlega wycenie i złożeniu w ramach oferty)

W związku z udzieleniem Wyjaśnień / wprowadzeniem zmian dot. treści SWZ, o których mowa w Wyjaśnieniach nr 2 Zamawiający zmienia termin składania / otwarcia ofert na dzień
28 stycznia 2022 r. (godziny pozostają bez zmian). Uwaga: odpowiedniej zmianie ulega również termin związania ofertą wskazywany w dokumentach zamówienia – zmiana na dzień 26 lutego 2022 r. (należy uwzględnićw wadiach składanych w formach niepieniężnych).