Mat. przetargowe - Kwiatowa rob bud

Nr referencyjny postępowania: PIM/05/20/ZP27/2020-252

Nr ogłoszenia w BZP UZP:  537780-N-2020 z dnia 2020-05-07

Identyfikator postępowania w MiniPortal UZP: 4a9a15ad-705b-4b49-8bd0-a650307c57f0

SIWZ z zalacznikami 1-5-6-7-8-9-10-11-12-13_Kwiatowa rob bud

Zal_2-3-4_do SIWZ_Kwiatowa rob_bud

Wyjaśnienia do SIWZ_1_Kwiatowa roboty budowlane_19-05-2020

Z UWAGI NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ (RYZYKO ROZPRZESTRZENIANIA KORONAWIRUSA), UPRZEJMIE PROSIMY WYKONAWCÓW O ZANIECHANIE UCZESTNICZENIA W OTWARCIU OFERT, PONIEWAŻ WSZYSTKIE INFORMACJE PODAWANE PODCZAS OTWARCIA ZOSTANĄ NIEZWŁOCZNIE (ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI) ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.