Dokumentacja postepowania - postępowanie numer PIM/12/17/ZP70/2016-91