Dokumentacja postępowania - postępowanie numer PIM/06/20/ZP36/2019-244

SIWZ_IDW_IPU

SIWZ_OPZ

 

Identyfikator postepowania w Miniportal UZP: e1da2810-174b-4b67-9817-52230ce6ce8a

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pyt_i_odp_nr_1_do_SIWZ

Pyt_i_odp_nr_2_do_SIWZ

Pyt_i_odp_nr_3_i_4_do_SIWZ

Pytania nr 5 do SIWZ zmiana terminu

Odpowiedzi nr 5 do SIWZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z UWAGI NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ (RYZYKO ROZPRZESTRZENIANIA KORONAWIRUSA), ZAMAWIAJĄCY ZALECA ZANIECHANIE UCZESTNICZENIA WYKONAWCÓW W OTWARCIU OFERT.

WSZYSTKIE INFORMACJE PODAWANE PODCZAS OTWARCIA OFERT ZOSTANĄ NIEZWŁOCZNIE ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.