Dokumentacja postępowania - postępowanie numer PIM/04/20/ZP24/2018-160

Pyt i odp 1

Pyt i odp 2 i 3

Pyt i odp 4-7 zmiana terminu

 

 

SIWZ_IDW_IPU

SIWZ_OPZ

Identyfikator postepowania Miniportal UZP: 31cb8aa7-ed88-4a5e-8967-aedb5c8d37cc

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z UWAGI NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ (RYZYKO ROZPRZESTRZENIANIA KORONAWIRUSA), ZAMAWIAJĄCY ZALECA ZANIECHANIE UCZESTNICZENIA WYKONAWCÓW W OTWARCIU OFERT.

WSZYSTKIE INFORMACJE PODAWANE PODCZAS OTWARCIA OFERT ZOSTANĄ NIEZWŁOCZNIE ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.