Dokumentacja postępowania - postępowanie nr PIM/08/21/ZP43/2021-304

SWZ_IDW_IPU

SWZ_OPZ

Miniportal

---

Pyt_1_do_SWZ_zmiana_OoZ_nr_1

Miniportal_zmiana

Pyt_2_do_SWZ

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

załącznik do odpowiedzi nr 2

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 3

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 4

Zamawiający informuje, że lokalizacja inwestycji jest ogólnodostępna i nie wymaga zgody na wizję lokalną. W przypadku zainteresowania wizją lokalną z udziałem przedstawiciela Zamawiającego Wykonawcy powinni przekazać zgłoszenie na adres kontaktowy poczty e-mail wskazany w SWZ.

UWAGA: lokalizacja inwestycji jest ogólnodostępna i nie wymaga zgody na wizję lokalną. W przypadku zainteresowania wizją lokalną z udziałem przedstawiciela Zamawiającego Wykonawcy powinni przekazać zgłoszenie na adres kontaktowy poczty e-mail wskazany w SWZ do dnia 24/08/2021 r. do godz. 15:00 - Zamawiający wyznaczy termin wizji na dni 26 lub 27/08/2021 r. (w zależności od zainteresowania), o czym poinformuje w dniu 25/08/2021 r.