Dokumentacja postępowania numer PIM/10/17/ZP60/2017-125