Dokumentacja postępowania nr PIM/02/18/ZP7/2017-110