Rusza przebudowa kolejnego odcinka ul. Św. Marcin

W najbliższy weekend rozpocznie się metamorfoza ul. Św. Marcin na odcinku między ul. Gwarną i mostem Uniwersyteckim. Pierwsze zmiany organizacji ruchu zostaną wprowadzone 6 listopada. Pojawią się wtedy lokalne zawężenia jezdni oraz nie będzie możliwości parkowania na odcinku ul. Św. Marcin od ul. Gwarnej do ul. Kościuszki.

- Rozpoczynająca się przebudowa to kontynuacja metamorfozy ulicy Św. Marcin w ramach szerszego projektu rewitalizacji śródmieścia. Celem jest stworzenie w centrum Poznania przyjaznej przestrzeni - przede wszystkim dla pieszych, ze sprawnym transportem publicznym i większą ilością zieleni - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę jezdni, torowiska, chodników i infrastruktury podziemnej. Pojawi się więcej roślin, nowe przejście dla pieszych i przystanek tramwajowy przy CK Zamek.

- 6 listopada przekażemy wykonawcy część placu budowy, między ul. Gwarną a al. Niepodległości. Od tego czasu należy liczyć się z pierwszymi utrudnieniami. Inwestycja obejmuje przebudowę torowiska, dlatego w połowie miesiąca zostanie ono wyłączone z ruchu tramwajowego. Zakończenie wszystkich prac planujemy na pierwszy kwartał 2023 r. – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zmiany wprowadzane etapami

Nadchodzące zmiany organizacji ruchu zostały podzielone na etapy. W pierwszym wykonawca inwestycji wraz z przejęciem placu budowy rozpocznie prace przygotowawcze. Z tego powodu należy spodziewać się zawężeń jezdni prowadzącej w stronę ronda Kaponiera na odcinku ul. Św. Marcin między Gwarną a al. Niepodległości. Mieszkańcy swobodnie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach zorganizowanych w ramach tegorocznych Imienin Ulicy Św. Marcin, czyli 11 listopada.

Drugi etap wprowadzony zostanie 15 listopada. Wtedy to całkowicie wyłączony zostanie ruch tramwajowy z uwagi na rozbiórkę, a następnie gruntowną przebudowę torowiska na ul. Św. Marcin i fragmencie ul. Towarowej. Wraz z rozpoczęciem demontażu szyn, wyłączone z użytku zostaną środkowe, przylegające do torowiska, pasy ruchu ul. Św. Marcin między Gwarną a mostem Uniwersyteckim, ale z pominięciem skrzyżowań z ul. Kościuszki i al. Niepodległości. Na tych pasach ruchu frezowana będzie również nawierzchnia. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km na godz., a także niedostępna będzie część miejsc parkingowych. O szczegółowych zmianach tras tramwajów wynikających z wyłączenia torowiska będzie informował Zarząd Transportu Miejskiego.

W trzecim etapie, planowanym na przełom listopada i grudnia, wykonawca prac przystąpi m.in. do robót związanych z sieciami podziemnymi. Konieczne będą wtedy kolejne zmiany organizacji ruchu, które szczegółowo opiszemy w oddzielnym komunikacie.

Podczas prac budowlanych wykonawca zapewni dojazd do posesji, w tym m.in. pobliskich uczelni, a także służb ratowniczych. Piesi będą mogli poruszać się wyznaczonymi ciągami.

Nowy przystanek i przebudowa torowiska

Zmiany na ul. Św. Marcin realizowane są w ramach Programu Centrum. Pierwszy odnowiony został fragment ul. Św. Marcin pomiędzy Gwarną a Ratajczaka, a obecnie roboty budowlane toczą się na odcinku od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego oraz na Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do placu Wolności.

Ruszająca w tym miesiącu kolejna odsłona inwestycji będzie finalnie nawiązywać wyglądem do pozostałych fragmentów ul. Św. Marcin i tworzyć spójną całość. Odcinek między ul. Gwarną a Kościuszki pokryje granit, którego wzór będzie stopniowo zmieniał się tak, by powstało płynne przejście do nawierzchni odcinka między ul. Kościuszki a mostem Uniwersyteckim. Tam na jezdni przewidziana jest klasyczna nawierzchnia drogowa.

Podobnie jak na pozostałych odcinkach ul. Św. Marcin, torowisko od Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego zostanie gruntownie przebudowane z zastosowaniem technologii poprawiającej bezpieczeństwo i ograniczającej hałas. Nowością będzie rozbudowa skrzyżowania z ul. Towarową o infrastrukturę umożliwiającą skręt w prawo - z ul. Towarowej w ul. Św. Marcin. Takie rozwiązanie pozwoli odciążyć węzeł Kaponiera, zwiększy pulę wariantów tras np. w czasie objazdów, a w przyszłości może stanowić element przedłużonej trasy tramwajowej przez Wolne Tory. Wprowadzenie nowego skrętu wiąże się z przesunięciem przystanków tramwajowych na ul. Towarowej, które także zostaną przebudowane. Położony u zbiegu ul. Towarowej i al. Niepodległości cypel parku Romana Maciejewskiego przejdzie remont nawierzchni, pojawi się również więcej zieleni i miejsc wypoczynku przy fontannie Felderhoffa.

Podróże tramwajem usprawni nowy przystanek przy Zamku, odpowiednik tego dla pasażerów poruszających się w stronę centrum. Dziś brakuje tam bliźniaczego dla tramwajów jadących w stronę ronda Kaponiera. Wszystkie przystanki objęte inwestycją zostaną przebudowane i wyposażone w nowe wiaty i infrastruktury przystankowej, w tym tablice ITS.

Więcej zieleni i miejsca dla pieszych

Przebudowie ulegnie także układ drogowy. Zmieni się nawierzchnia jezdni i chodników. Ułatwieniem będzie nowe przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym, które połączy Akademię Muzyczną i plac Mickiewicza. Z myślą o pieszych na fragmencie ul. Św. Marcin pomiędzy ulicami Kościuszki i Gwarną zaplanowano przestrzeń łączącą funkcje ulicy, deptaku i parkingu - podobnie jak na przebudowanym już odcinku od Gwarnej do Ratajczaka. Piesi będą mogli korzystać z całej szerokości ulicy, a parkowanie będzie możliwe tylko na wyznaczonych miejscach. Prędkość zostanie ograniczona do 20 km/h. Nawierzchnia tego odcinka będzie wykonana z kostki granitowej. Z kolei na fragmencie ul. Św. Marcin pomiędzy al. Niepodległości a ul. Kościuszki obowiązywać będzie strefa Tempo 30. Zaplanowano tam także pasy rowerowe po obu stronach ulicy. Od al. Niepodległości do mostu Uniwersyteckiego trasy rowerowe wyodrębnione będą z powierzchni chodnika i jezdni. W ramach robót na tym odcinku m.in. aktualnie dość wąski chodnik wzdłuż budynku Poczty Polskiej będzie poszerzony. 

Nie zabraknie również nowej zieleni. Na wysokości Zamku oraz budynków Uniwersytetu Ekonomicznego, w centralnym pasie ulicy wzdłuż torów tramwajowych, zaplanowano kompozycję dwóch szpalerów drzew. W planach są także nasadzenia zieleni niskiej. Wzdłuż chodnika przed Aulą Uniwersytecką i Collegium Iuridicum, po północnej stronie ul. Św. Marcin, pojawi się również zieleń wysoka w postaci szpaleru drzew. Wykonane zostaną nasadzenia zieleni niskiej, w tym m.in. róże, berberysy, irgi.

Ponadto inwestycja obejmuje przebudowę i budowę sieci uzbrojenia podziemnego, a także wymianę oświetlenia ulicy i wyposażenie jej w elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe.

ZAŁĄCZNIK - MAPA ZMIAN W FORMACIE PDF

Data utworzenia: 04.11.2021
Data aktualizacji: 04.05.2022 - 17:56