Minirondo upłynni ruch na Kobylepolu – zmiany w organizacji ruchu

W poniedziałek (12 lutego) rozpocznie się wprowadzanie czasowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Borówki i Żywicznej na Kobylepolu. Ma to związek z planowaną docelową organizacją, która ma upłynnić ruch samochodowy na tym skrzyżowaniu i poprawić bezpieczeństwo.

Obecnie kierowcy jadący  ul. Borówki w kierunku centrum Poznania mają problem z włączeniem się do ruchu, ponieważ droga ta od strony południowej jest podporządkowana ulicy Żywicznej. W miejscu dotychczasowego skrzyżowania powstanie minirondo o średnicy 4 m.

Wprowadzona na czas dokonywania modyfikacji skrzyżowania czasowa organizacja ruchu zakłada m.in. zawężenie jezdni na jego łuku do minimum 5 m i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Pojawi się oznakowanie pionowe, a także poziome, które będzie wskazywało trajektorie poruszania się pojazdów. W trakcie przeprowadzania zmian wszystkie relacje na skrzyżowaniu zostaną zachowane. Jeśli będzie zachodzić taka potrzeba, np. w przypadku jazdy po skrzyżowaniu autobusów lub pojazdów o większych gabarytach, ruch będzie kierowany ręcznie.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie.

Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 09.02.2024
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 09.02.2024 - 14:54
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 09.02.2024 - 15:06