„Zaprojektuj i wybuduj - Ekrany akustyczne w rejonie ulicy Krzywoustego” postępowanie nr PIM/08/21/ZP43/2021-304