Zaprojektuj i wybuduj - „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap II – odcinek nr 10 Wartostrady” postępowanie numer PIM/06/20/ZP36/2019-244