Wykonanie w oparciu o dokumentację projektową i pozwolenie na budowę robót budowlanych polegających na rozbiórce i budowie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pod nazwą: „Przedszkole dla zwierząt w Nowym ZOO”