„Wykonanie robót budowlanych - DPS ul. Konarskiego” – nazwa skrócona postępowanie nr PIM/07/22/ZP54/2022-339