Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja Stadionu przy ul. Droga Dębińska” w zakresie wykonania węzła cieplnego.