„Wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn. „ Budowa chodnika w ul. Bobrownickiej w Poznaniu, na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Michałowo ””

Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
Autor: Marzena Kaczmarek
Data utworzenia: 02.06.2022
Osoba publikująca: Marzena Kaczmarek
Data publikacji: 02.06.2022 - 15:02
Aktualizacja: Marzena Kaczmarek
Data aktualizacji: 10.06.2022 - 14:23