„Wykonanie prac projektowych oraz zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne – podniesienie standardu budynków żłobków””