Wykonanie prac projektowych dla zadania pt. „Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”

Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
Autor: Marzena Kaczmarek
Data utworzenia: 10.06.2022
Osoba publikująca: Marzena Kaczmarek
Data publikacji: 10.06.2022 - 14:08
Aktualizacja: Marzena Kaczmarek
Data aktualizacji: 10.06.2022 - 14:17