Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w ramach zadania pn. Rozbudowa ulicy Bolesława Krzywoustego o wykonanie łącznika z ulicą Szwedzką.

Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
Autor: Marzena Kaczmarek
Data utworzenia: 15.11.2022
Osoba publikująca: Marzena Kaczmarek
Data publikacji: 15.11.2022 - 22:03
Aktualizacja: Marzena Kaczmarek
Data aktualizacji: 30.11.2022 - 07:47