Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych podstawowych dla zadania pod nazwą: „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60

Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
Autor: Marzena Kaczmarek
Data utworzenia: 11.04.2022
Osoba publikująca: Marzena Kaczmarek
Data publikacji: 11.04.2022 - 09:34
Aktualizacja: Marzena Kaczmarek
Data aktualizacji: 05.05.2022 - 11:51