„Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację, zgodnie z audytami energetycznymi i zawartymi w nich wariantami optymalnymi wybranymi do realizacji, dla 8 placówek oświatowych – 8 części” postępowanie numer PIM/02/20/ZP17/2019-231