Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych – budowa budynku opiekuńczo wychowawczego wraz z budynkiem administracyjnym i zagospodarowaniem terenu w lokalizacji – ul. Perzycka w Poznaniu