„Rozszerzenie i aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania – GTR odc. I (od ul. Kórnickiej do os. Lecha wraz z tzw. Ringiem Łacina”