Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu – aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego