Realizacja robót budowlano - montażowych w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO – podłączenie Ogrodu Zoologicznego do sieci miejskiej”