Realizacja robót budowlano-montażowych w ramach inwestycji pod nazwą „Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - renowacja elewacji”