Realizacja robót budowlano montażowych Etap II w ramach inwestycji „Poznańska Szkoła Chóralna im. Jerzego Kurczewskiego- modernizacja budynku”