PRZEBUDOWA UL. RUBINOWEJ I AMETYSTOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MIĘTOWEJ, RUBINOWEJ I AMETYSTOWEJ [POZNAŃ]

Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
Autor: Dawid Kozłowski / otwarcie wz. Artur Pieczykolan
Data utworzenia: 25.07.2022
Osoba publikująca: Dawid Kozłowski
Data publikacji: 25.07.2022 - 14:23
Aktualizacja: Artur Pieczykolan
Data aktualizacji: 11.08.2022 - 13:08