Przebudowa pas drogowego w ramach inwestycji pn. „Wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego”