Pełnienie obowiązków IK wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku”