„Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie budowy ul. Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Łysogórskiej” postępowanie nr PIM/08/21/ZP45/2021-29