„Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie budowy ulicy Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Łysogórskiej” postępowanie nr PIM/11/21/ZP55/2021-298