„Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Kiekrz”” postępowanie numer PIM/06/20/ZP34/2019-236