„Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie”” postępowanie numer PIM/09/20/ZP55/2019-201