„Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań związanych z Budową Szkoły na Strzeszynie” postępowanie numer PIM/06/20/ZP31/2019-205