„„Modernizacja Toru Regatowego Malta, w tym projekt rozbudowy hangarów” - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę” postępowanie numer PIM/07/20/ZP43/2020-261