„Modernizacja / rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 w Poznaniu” postępowanie numer PIM/01/20/ZP2/2019-217