Budowa przejazdu rowerowego przez ul. Hetmańską w Poznaniu - skrzyżowanie ulic Jarochowskiego - Hetmańska

Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
Autor: Marzena Kaczmarek
Data utworzenia: 22.12.2021
Osoba publikująca: Marzena Kaczmarek
Data publikacji: 17.01.2022 - 09:42
Aktualizacja: Marzena Kaczmarek
Data aktualizacji: 01.02.2022 - 10:54