Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

Dysponent: 

III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Modernizacja  siedziby III LO, polegająca w pierwszym etapie m.in. na wzmocnieniu ścian i fundamentów, remoncie auli oraz wymianie stolarki okiennej. W drugim etapie zaplanowano m.in. wzmocnienie lub wymianę elementów konstrukcyjnych – przede wszystkim konstrukcji dachowych i pokrycia dachów. Wymienione mają zostać wszystkie instalacje wewnętrzne, wyremontowane wybrane pomieszczenia. Po modernizacji cały kompleks budynków spełniać będzie wymogi stawiane przez przepisy przeciwpożarowe.

Głównym modernizacji jest powstrzymanie procesów destrukcji zabytkowego budynku szkoły i poprawa jego stanu technicznego. Realizacja zadań remontowych spowoduje podniesienie walorów użytkowych szkoły, stworzy lepsze i bezpieczne warunki pracy, wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu oraz zapewni możliwość prowadzenia bez zakłóceń działalności statutowej szkoły.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

I ETAP

  • październik 2017 r. – luty 2018 r. – roboty remontowe
  • luty 2018 r. – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
  • marzec 2018 r. – wymiana wykładziny na korytarzach poziomów +1 i +2 w budynku C
  • czerwiec-sierpień 2018 r. – remont sufitu w Sali gimnastycznej
  • październik 2018 r. – wzmocnienie konstrukcji dachu Sali gimnastycznej wraz z remontem dachu
  • grudzień 2018 r. - zakończenie realizacji inwestycji

II ETAP

  • lipiec 2020 r. – rozpoczęcie robót budowlanych
  • październik 2021 r. - zakończenie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 18.05.2016
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 16.01.2022 - 16:43
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 16.01.2022 - 16:48