Budowa ulic Dobrochny, Świętochny, Władymira

Nazwa zadania: 

Budowa ulic Dobrochny, Świętochny, Władymira 

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Przedmiotem zadania jest budowa jezdni jednopasmowej dwukierunkowej, miejsc postojowych, obustronnych chodników, budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz wykonanie zagospodarowania terenów zielonych.

Długość ulic łącznie 432 m. Nawierzchnia jezdni, miejsc postojowych i chodników – kostka betonowa.

Długość kanalizacji deszczowej łącznie – 583,7 mb w tym kanału głównego śr. 315 mm – 468,6. Wody opadowe będą odprowadzone poprzez separator do cieku Szklarka.

Utworzenie nowej zieleni na powierzchni 636,5 m2 w tym 587 m2 trawnika.

Terminy: 
  • sierpień 2018 r. - rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych
  • grudzień 2018 r. - zakończono prace budowlane 
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Data publikacji: 08-11-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 18-02-2019