Budowa sztucznego oświetlenia na stadionie przy ul.Droga Dębińska

Nazwa zadania: 

Modernizacja Stadionu przy ul. Droga Dębińska w tym: budowa sztucznego oświetlenia

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Droga Dębińska, realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach inwestycji powstały 4 wieże oświetleniowe o wysokości ok. 25 m, konstrukcje wsporcze do montażu opraw oświetleniowych, pomosty serwisowe wraz z balustradami i drabinami wejściowymi, kontenerowa stacja transformatorowa oraz instalacja oświetleniowa wraz z oprawami.

 

Terminy: 
  • czerwiec 2020r. - termin zakończenia prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono roboty budowlane
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 27-11-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 17-08-2020