Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna

Nazwa zadania: 

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna 

Dysponent: 

Szkoła Podstawowa nr 53 im. P.E. Strzeleckiego 

Ogólny opis zadania: 

GALERIA

Budowa sali gimnastycznej, w skład której weszły:   

  • boisko o wymiarach minimum 24x18m (możliwość podziału sali na dwie o wymiarach 12x18 m),
  • 4 zespoły szatniowe z zapleczem sanitarnym,
  • pomieszczenie trenera z zapleczem sanitarnym,
  • magazyn,
  • pomieszczenie techniczne,

Dodatkowo przewidziano łącznik komunikacyjny pomiędzy starym budynkiem szkoły a nowym. Obiekt został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Ogrzewanie z nowoprojektowanej kotłowni gazowej. Z uwagi na zwiększone gabaryty całej szkoły, przewidziano utwardzone drogi dojazdowe dla straży pożarnej.

Szacowana pow. użytkowa: 850m2

 

Terminy: 

• listopad 2017 – wykonanie dokumentacji projektowej
• grudzień 2017 – uzyskanie pozwolenia na budowę
• styczeń – luty 2019 – postępowanie na wybór wykonawcy
• marzec 2019 – kwiecień 2020 –  termin prowadzenia prac budowlanych
• maj 2020 – zakończenie inwestycji

Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono i odebrano roboty budowlane
Źródła finansowania: 

środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 17-10-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 17-08-2020