Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Nazwa zadania: 

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Dysponent: 

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Ogólny opis zadania: 

Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z wyposażeniem oraz miejscami parkingowymi i ogrodzeniem. Zasadnicze prace zostaną poprzedzone kompleksowym audytem ppoż. oraz wykonaniem nowego kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • lipiec 2020 r. – zakończenie robót budowlanych wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej
  • sierpień/wrzesień 2020 r. – oddanie sali do użytkowania
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończyły się roboty budowlane, obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 01-03-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 10-02-2021