Budowa całorocznego wybiegu dla nosorożców i żyraf wraz z budynkiem dydaktycznym

Nazwa zadania: 

Budowa całorocznego wybiegu dla nosorożców i żyraf wraz z budynkiem dydaktycznym

Dysponent: 

Ogród Zoologiczny

Ogólny opis zadania: 

Budowa budynku dla żyraf i nosorożców z częścią przeznaczoną dla gości odwiedzających ogród zoologiczny oraz z zapleczem socjalnym, magazynowym i technicznym.

W dwukondygnacyjnym obiekcie zaprojektowano część przeznaczoną dla gości, która obejmuje ciąg komunikacyjny na parterze i pomieszczenia sanitarne, jak również antresolę oraz salę projekcyjną, zlokalizowane na piętrze budynku. W ciągu komunikacyjnym zostaną umieszczone tablice multimedialne.

Parter budynku dostosowany będzie dla osób o ograniczonej sprawności motorycznej, poruszających się na wózkach.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Terminy: 
  • marzec 2019 r. – kwiecień 2019 r. – postępowanie na wybór inżyniera kontraktu
  • sierpień 2019 r. – wrzesień 2019 r. – postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych
  • październik 2019 r. – styczeń 2021 r. – roboty budowlane
  • marzec 2021 r. – zakończenie zadania

 

Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończyły się roboty budowlane, obiekt przekazany użytkownikowi
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 19-03-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 02-03-2021