Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do pl. Wolności

Nazwa zadania: 

Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do pl. Wolności w ramach projektu unijnego pn. Program Centrum – etap I (zakres 2.2) – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Plac Wolności, Towarowa.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Dysponent: 

Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta

Ogólny opis zadania: 

Rozbudowa obejmuje jezdnię, torowisko tramwajowe wraz z przystankami, chodniki, zieleń oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu lub budowę nowych.

Zaplanowane prace mają za zadanie rewitalizację centrum Poznania. Na przebudowanym terenie wyeliminowany zostanie ruch tranzytowy oraz ograniczony indywidualny ruch samochodowy na rzecz transportu publicznego. Pozwoli to na zwiększenie ruchu pieszego i rowerowego w śródmieściu. W efekcie prac powstanie przestrzeń przyjazna dla przechodniów, również dla osób z niepełnosprawnościami. Poprawi się estetyka przestrzeni placów i ulic, zwiększy się ilość zieleni. Zmiany mają za zadanie stymulację okolicznego handlu i usług.

Pomiędzy ul. Ratajczaka i Podgórną zostanie wprowadzona strefa zamieszkania, czyli przestrzeń publiczna  łączącą funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Na pozostałym odcinku inwestycji ruch odbywać się będzie z maksymalną prędkością 30 km/h.

Terminy: 
  • wrzesień 2020 r. – ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych
  • styczeń 2021 r. – zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych
  • l kwartał 2021 r. – rozpoczęcie robót budowlanych
  • III kwartał 2022 r. – planowane zakończenie robót budowlanych
  • grudzień 2022 r. – planowane rozliczenie zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
  • Dofinansowanie unijne ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 03.09.2020
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 03.09.2020 - 12:00
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 04.02.2022 - 17:29