Przebudowa torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.

Nazwa zadania: 

Przebudowa torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. 

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 r.,  na odcinku o długości ponad 1 km, od skrzyżowania z ulicami Królowej Jadwigi, Matyi i Ratajczaka do skrzyżowania z ulicami Kilińskiego i Krzyżową. Przebudową objęty będzie również węzeł rozjazdowy u zbiegu ulic Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.

Zastosowane rozwiązania ograniczą drgania, wibracje i hałas wywoływane przez poruszające się tramwaje, dostosują ten odcinek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewnią dostęp do informacji pasażerskiej podawanej w czasie rzeczywistym. Jednocześnie będą to rozwiązania trwałe i gwarantujące niskie koszty eksploatacji.

Oprócz torowiska przebudowana zostanie dotychczasowa i zbudowana nowa sieć trakcyjna. Zmodernizowane zostaną istniejące i zbudowane nowe przystanki tramwajowe, autobusowe i tramwajowo-autobusowe (w tym wspólny węzeł przesiadkowy w rejonie rynku Wildeckiego), które zostaną wyposażone w system dynamicznej informacji pasażerskiej. Zainstalowany zostanie miejski monitoring wizyjny. Plan obejmuje również przebudowę infrastruktury drogowej oraz powstanie parkingów B&R, zapewniających łącznie kilkanaście miejsc postojowych.

Realizacja inwestycji ma przyczynić się do poprawy sprawności komunikacji tramwajowej i tym samym wzmocnić konkurencyjność tego środka transportu.

Projekt wspófinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Nr POIS.06.01.00-00-0036/16-00, zawarta w dniu 03.10.2017 r.

  • wartość projektu: 75 606 376,50 zł
  • wartość dotacji: 27 253 606,26 zł
Terminy: 
  •  termin realizacji robót budowlanych - 2020 - 2022 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane

Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania oraz dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności).

Data utworzenia: 01.06.2016
Aktualizacja: Sylwia Rakowska
Data aktualizacji: 25.11.2021 - 11:50