Przebudowa mostu Lecha

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na rozbiórce północnej nitki mostu Lecha oraz budowie nowego obiektu.

GALERIA

Terminy: 
  • Termin realizacji robót budowlanych: lipiec 2018 r. - czerwiec 2020 r.
  • Powrót ruchu samochodowego na północną nitkę mostu Lecha - grudzień 2019 r. 
Aktualny stan realizacji: 

 

  • Trwają roboty budowlane
  • Przywrócono ruch na nitce północnej
Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania oraz dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 4.2 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”.

Tagi: 
Data publikacji: 11-07-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 23-04-2020