Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka

Nazwa zadania: 

Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

W ramach inwestycji powstanie bezkolizyjny przejazd pod torami trasy kolejowej E20, z którego będą korzystać nie tylko zmotoryzowani, ale także piesi i rowerzyści. Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie węzeł przesiadkowy, łączący różne środki transportu. Pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami "drzwi w drzwi". Uzupełnieniem węzła transportowego będą parkingi typu "parkuj i jedź" dla samochodów i rowerów. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej, powstanie ok. kilometrowa droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

Inwestycja pozwoli na konsolidację różnych środków transportu w jednym miejscu i skrócenie czasu przejazdu do centrum Poznania z wykorzystaniem komunikacji kolejowej.

Terminy: 
  • 2021/2022 r. - prace projektowe
  • 2022 r. - 2023 r. - roboty budowalne

Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe 
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań, Gmina Komorniki, Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska – Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania nr umowy RPWP.03.03.03-30-0001/19-00 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Więcej informacji na temat Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl  

Data publikacji: 17-08-2017
Aktualizacja: Aleksander Potrzebski
Data aktualizacji: 08-10-2021