Zespół Szkół Zawodowych nr 6 – modernizacja dachu

Nazwa zadania: 

Zespół Szkół Zawodowych nr 6 – modernizacja dachu

Dysponent: 

Zespół Szkół Zawodowych nr 6

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych konstrukcji dachu oraz stropu na najwyższej kondygnacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, usytuowanego przy ul. Działyńskich 4/5, które są w złym stanie technicznym.

Terminy: 
  • luty 2021 r. – postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót
  • marzec 2021 r. – grudzień 2021 r. – roboty budowlane
Aktualny stan realizacji: 

Trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 27-01-2021
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 26-03-2021