Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie

Nazwa zadania: 

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie

Dysponent: 

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Zapewnienie ujęcia wód opadowych z powierzchni dachów budynku Liceum Mistrzostwa Sportowego na Osiedlu Tysiąclecia nr 43 w Poznaniu i doprowadzenie ich niezależnym rurociągiem grawitacyjnym do stawów zlokalizowanych na terenie parku i użytku ekologicznego Traszki Ratajskie.

Terminy: 
  • grudzień 2021 r. – ogłoszenie przetargu, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych
  • II kwartał 2022 r. – planowany termin zakończenia realizacji inwestycji
Aktualny stan realizacji: 

Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę robot budowlanych.

Źródła finansowania: 
  • budżet Miasta Poznania
  • dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data utworzenia: 16.12.2021
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 16.12.2021 - 16:15