Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie

Traszki Ratajskie z lotu ptaka w czasie prac budowalnych
Nazwa zadania: 

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie

Dysponent: 

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Zapewnienie ujęcia wód opadowych z powierzchni dachów budynku Liceum Mistrzostwa Sportowego na Osiedlu Tysiąclecia nr 43 w Poznaniu i doprowadzenie ich niezależnym rurociągiem grawitacyjnym do stawów zlokalizowanych na terenie parku i użytku ekologicznego Traszki Ratajskie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • II kwartał 2022 r. – ogłoszenie przetargu, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych
  • IV kwartał 2022 r. –  termin zakończenia realizacji inwestycji
Aktualny stan realizacji: 
  •  Zakończono prace budowlane 
  • Trwa rozliczenie z Dysponentem
Źródła finansowania: 
  • budżet Miasta Poznania
  • dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 16.12.2021
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 03.03.2022 - 15:02
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 14.11.2022 - 09:27