Wymiana nawierzchni i wzmocnienie ul. Bolesława Krzywoustego

Nazwa zadania: 

Wymiana nawierzchni i wzmocnienie ul. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu – etap I

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Roboty budowlane mają na celu remont wraz z wzmocnieniem nawierzchni jezdni ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od wiaduktu na torami kolejowymi do węzła autostradowego „Krzesiny” w Poznaniu.

Terminy: 
  • I kwartał 2022 r. – przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych
  • III kwartał 2022 r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • podpisano umowę z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót budowlanych
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 12.01.2022
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 25.02.2022 - 13:07
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 12.04.2022 - 15:37